<address id="z5dhp"><dfn id="z5dhp"></dfn></address><address id="z5dhp"></address>

   <address id="z5dhp"><dfn id="z5dhp"></dfn></address>
   <sub id="z5dhp"><dfn id="z5dhp"><ins id="z5dhp"></ins></dfn></sub>
   <sub id="z5dhp"><dfn id="z5dhp"><output id="z5dhp"></output></dfn></sub>

   <thead id="z5dhp"><var id="z5dhp"><output id="z5dhp"></output></var></thead>
   <sub id="z5dhp"><listing id="z5dhp"></listing></sub>
   <delect id="z5dhp"><ins id="z5dhp"><b id="z5dhp"></b></ins></delect>

   <address id="z5dhp"><dfn id="z5dhp"><ins id="z5dhp"></ins></dfn></address><thead id="z5dhp"><delect id="z5dhp"><output id="z5dhp"></output></delect></thead>

     <sub id="z5dhp"><dfn id="z5dhp"></dfn></sub>

     <sub id="z5dhp"><dfn id="z5dhp"><ins id="z5dhp"></ins></dfn></sub>

     神雕侠侣手游侠客指南专题

     来源:神雕侠侣资料站        更新时间:2013-11-19

     神雕侠侣的72个侠客中,不考虑品质(颜色)的话,按照其侠客缘的划分和初始属性的不同,分为4种等级(S、A、B、C)。随着玩家等级的提高,按照侠客缘以及侠客的特点进行搭配,可以将我方团队的威力发挥到最大,在敌强我弱的不利情况下,往往还能以弱胜强。

     下面就把这些侠客按照其类型和特点进行整理、细分,玩家可以参考之后对钟爱的侠客进行有针对性的培养,希望这版侠客的新资料能帮助大侠们在竞技场中无坚不摧、无往不利、越战越勇!

     按侠客品质分类

      

     S级侠客

     A级侠客

     B级侠客

     C级侠客

     按侠客类型分类

      

     内功型侠客

     外功型侠客

     治疗型侠客

     增益型侠客

     控制型侠客

     侠客技能

      

     侠客技能分为先天技能和后天技能,先天技能是侠客本身就携带的,而后天技能需要通过多种途径获得后学习。现在让我们一起来看看侠客拥有哪些先天技能以及可学习哪些后天技能吧。

     1、先天技能

     2、后天技能


     聚气

     抗命

     狂怒

     谋略

     轻身

     勇武

     招架

     意念

     凝神

     健体

     3、技能获取

     1)武勋值兑换

     后天技能书可以通过多种途径获取,最直接就属武勋值兑换了,根据竞技场排名每20分钟可以获得武勋奖励,武勋可以兑换侠客技能箱子,箱子可分为铜、银、金三种,打开可获得侠客技能,高级箱子还有一定几率获得高级侠客技能。

     2)侠义值兑换

     在侠客界面遣散侠客后会获得侠义值,只能兑换初级技能和紫色品质侠客,98侠义值可兑换技能铜箱子(初级技能书)。

     3)各类活动

     节日活动、特殊事件以及商城的限时活动中,均有可能获得技能铜箱子(初级技能书)。

     点击查看详细获取方式>>>

     4、技能强化

     点击侠客技能后,出现更换和强化选项,点击强化按钮,在技能框中放入作为强化材料的技能书即可提升技能品质,被强化的技能品质越高,所需要的技能书数量也越多。

     目前已知的侠客技能品质有白、绿、蓝、紫等颜色。高级技能书比初级技能的增益属性更高。下面就让我们一起来看一下技能强化所需要的经验吧。

     低级侠客技能

     等级 需要经验
     1级->2级 5
     2级->3级 10
     3级->4级 15
     4级->5级 20
     5级->6级 30
     6级->7级 40
     7级->8级 50
     8级->9级 70
     9级->10级 90
     10级->11级 110
     11级->12级 140
     12级->13级 170
     13级->14级 200
     14级->15级 250
     15级->16级 300
     16级->17级 350
     17级->18级 450
     18级->19级 550
     19级->20级 650

     高级侠客技能

     等级 需要经验
     1级->2级 35
     2级->3级 70
     3级->4级 120
     4级->5级 200
     5级->6级 310
     6级->7级 450
     7级->8级 650
     8级->9级 1000
     9级->10级 1200
     10级->11级 1400
     11级->12级 1800

     5、技能书推荐

     每个侠客的侠客缘介绍中都写有一个对应此侠客的技能,装备后可大量提升该侠客的某种属性,为必备技能。

     另外,根据侠客的类型和特点,大家可以按照以下推荐进行技能书的装备,可将侠客的能力发挥到最大。

     内功型侠客推荐装备谋略(内功伤害)和聚气(内功暴击);

     外功型侠客推荐装备勇武(外功伤害)和狂怒(外功暴击);

     治疗型侠客推荐装备招架(外功防御)、抗命(内功防御)和健体(生命);

     增益型侠客推荐装备轻身(速度)、健体(生命)和抗命(内功防御),也或者是轻身(速度)、健体(生命)和招架(外功防御);

     控制型侠客推荐装备轻身(速度)、健体(生命)和抗命(内功防御)。

     侠客进化

      

     侠客进化是加强侠客属性的一种方法,当您有2张或2张以上的同种侠客卡时,就可以进行侠客进化,进化后该侠客的属性会提高,评分也会相应提高。另外您也可以通过遣散侠客获取侠义值,来换取侠客技能和紫色侠客信物。

     各品质侠客进化

     侠客进化可以通过吞噬同种侠客来实现。

     1、紫色侠客进化(表中数字代表从紫色一阶进化到该阶级所需侠客数)

     • 紫色一阶: 0张
     • 紫色二阶: 1张
     • 紫色三阶: 2张
     • 橙色一阶: 3张
     • 橙色二阶: 5张
     • 橙色三阶: 7张
     • 金色一阶: 9张
     • 金色二阶:12张
     • 金色三阶:15张
     • 粉色一阶:18张
     • 粉色二阶:22张
     • 粉色三阶:26张
     • 红色一阶:30张
     • 红色二阶:35张
     • 红色三阶:39张
     • 紫变橙:3张
     • 橙变金:6张
     • 金变粉:9张
     • 粉变红:12张
     • 红色到三阶:9张

     2、蓝色侠客进化(表中数字代表从蓝色一阶进化到该阶级所需侠客数)

     • 蓝色一阶: 0张
     • 蓝色二阶: 1张
     • 蓝色三阶: 3张
     • 紫色一阶: 6张
     • 紫色二阶:10张
     • 紫色三阶:18张
     • 橙色一阶:27张
     • 橙色二阶:39张
     • 橙色三阶:53张
     • 金色一阶:69张
     • 蓝变紫: 6张
     • 紫变橙:21张
     • 橙变金:42张

     3、绿色侠客进化(表中数字代表从绿色一阶进化到该阶级所需侠客数)

     • 绿色一阶: 0张
     • 绿色二阶: 1张
     • 绿色三阶: 2张
     • 蓝色一阶: 3张
     • 蓝色二阶: 7张
     • 蓝色三阶: 13张
     • 紫色一阶: 27张
     • 紫色二阶: 43张
     • 紫色三阶: 73张
     • 橙色一阶:111张
     • 橙色二阶:156张
     • 橙色三阶:214张
     • 金色一阶:279张
     • 绿到蓝: 3张
     • 蓝到紫: 24张
     • 紫到橙: 84张
     • 橙到金:168张

     4、白色侠客进化(表中数字代表从白色一阶进化到该阶级所需侠客数)

     • 白色一阶: 0张
     • 白色二阶: 1张
     • 白色三阶: 2张
     • 绿色一阶: 3张
     • 绿色二阶: 5张
     • 绿色三阶: 7张
     • 蓝色一阶: 13张
     • 蓝色二阶: 29张
     • 蓝色三阶: 53张
     • 紫色一阶: 109张
     • 紫色二阶: 173张
     • 紫色三阶: 293张
     • 橙色一阶: 445张
     • 橙色二阶: 625张
     • 橙色三阶: 855张
     • 金色一阶:1117张
     • 白到绿: 3张
     • 绿到蓝: 10张
     • 蓝到紫: 96张
     • 紫到橙:336张
     • 橙到金:672张

     提供经验与侠义值

     侠客品质 提供进化经验值 转换为侠义值
     白色一阶 5 1
     白色二阶 10 2
     白色三阶 15 3
     绿色一阶 20 4
     绿色二阶 30 6
     绿色三阶 50 10
     蓝色一阶 80 16
     蓝色二阶 160 32
     蓝色三阶 280 56
     紫色一阶 560 112
     紫色二阶 880 176
     紫色三阶 1480 296
     橙色一阶 2240 448
     橙色二阶 3140 628
     橙色三阶 4290 858
     金色一阶 5600 1120
     金色二阶 7000 1400
     金色三阶 8600 1720
     粉色一阶 10640 2128
     粉色二阶 12790 2558
     粉色三阶 14990 2998
     红色一阶 17360 3472
     红色二阶 19810 3962
     红色三阶 22400 4480

     PS:98点侠义值=侠客技能·铜 1988点侠义值=紫色侠客信物

     侠义值

     侠客传功与本尊传功

      

     使侠客属性提高有两种方法一个是进化,一个是传功。而传功又分为侠客传功和本尊传功。下面就让我们一起了解一下这两种方法吧!

     属性提升

     首先上让我们了解一下传功都可以使侠客的那些属性提高,并且提高多少。

     星级 提升外功 提升内功 提升生命 提升外防 提升内防 提升速度
     绿色一星 1 1 3 1 1 1
     绿色二星 2 2 4 2 2 1
     绿色三星 3 3 5 3 3 1
     绿色四星 4 4 6 4 4 1
     绿色五星 5 5 7 5 5 1
     绿色六星 6 6 8 6 6 1
     蓝色一星 7 7 10 7 7 1
     蓝色二星 8 8 12 8 8 1
     蓝色三星 9 9 14 9 9 1
     蓝色四星 10 10 16 10 10 1
     蓝色五星 11 11 18 11 11 1
     蓝色六星 12 12 20 12 12 1
     紫色一星 13 13 24 13 13 1
     紫色二星 15 14 27 15 14 1
     紫色三星 17 15 30 17 15 1
     紫色四星 19 16 33 19 16 1
     紫色五星 21 17 36 21 17 1
     紫色六星 23 18 39 23 18 1
     橙色一星 25 20 45 25 20 2
     橙色二星 28 21 50 28 21 2
     橙色三星 31 22 55 31 22 2
     橙色四星 34 23 60 34 23 2
     橙色五星 37 24 65 37 24 2
     橙色六星 40 25 70 40 25 2
     金色一星 43 26 80 43 26 3
     金色二星 46 28 90 46 28 3
     金色三星 49 30 100 49 30 3
     金色四星 52 32 110 52 32 3
     金色五星 55 34 120 55 34 3
     金色六星 58 36 130 58 36 3
     共计 684 492 1287 684 492 48

     进度与花费

     接下来我们再来看看升级每个星级所需的进度经验,银两及本尊传功所需经验。

     PS:侠客传功只花费侠客和银两。本尊传功只消耗人物的自身经验,并不花费银两。

     星级 所需进度经验 侠客传功
     所需银两
     本尊传功
     所需经验
     绿色一星 50 50000 550000
     绿色二星 60 60000 660000
     绿色三星 70 70000 770000
     绿色四星 80 80000 880000
     绿色五星 90 90000 990000
     绿色六星 100 100000 1100000
     蓝色一星 120 120000 1320000
     蓝色二星 140 140000 1540000
     蓝色三星 160 160000 1760000
     蓝色四星 180 180000 1980000
     蓝色五星 200 200000 2200000
     蓝色六星 220 220000 2420000
     紫色一星 260 260000 2860000
     紫色二星 300 300000 3300000
     紫色三星 340 340000 3740000
     紫色四星 380 380000 4180000
     紫色五星 420 420000 4620000
     紫色六星 460 460000 5060000
     橙色一星 530 530000 5830000
     橙色二星 620 620000 6820000
     橙色三星 730 730000 8030000
     橙色四星 860 860000 9460000
     橙色五星 1010 1010000 11110000
     橙色六星 1180 1180000 12980000
     金色一星 1380 1380000 15180000
     金色二星 1610 1610000 17710000
     金色三星 1870 1870000 20570000
     金色四星 2160 2160000 23760000
     金色五星 2480 2480000 27280000
     金色六星 2830 2830000 31130000
     共计 20890 20890000 229790000

     侠客传功

     1.jpg

     侠客传功时所耗费的钱的数量与提升侠客的传功进度的对应关系:

     白色侠客传功进度与花费

     普通白色侠客 传功进度 耗费银两
     白色一阶 2 2000
     白色二阶 4 4000
     白色三阶 6 6000
     绿色一阶 8 8000
     绿色二阶 12 12000
     绿色三阶 20 20000
     蓝色一阶 32 32000
     蓝色二阶 64 64000
     蓝色三阶 112 112000
     紫色一阶 224 224000
     紫色二阶 352 352000
     紫色三阶 592 592000
     橙色一阶 896 896000
     橙色二阶 1256 1256000
     橙色三阶 1716 1716000
     金色一阶 2240 2240000

     绿色侠客传功进度与花费

     普通绿色侠客 传功进度 耗费银两
     绿色一阶 5 5000
     绿色二阶 10 10000
     绿色三阶 15 15000
     蓝色一阶 20 20000
     蓝色二阶 40 40000
     蓝色三阶 70 70000
     紫色一阶 140 140000
     紫色二阶 220 220000
     紫色三阶 370 370000
     橙色一阶 560 560000
     橙色二阶 785 785000
     橙色三阶 1075 1075000
     金色一阶 1400 1400000

     蓝色侠客传功进度与花费

     普通蓝色侠客 传功进度 耗费银两
     蓝色一阶 20 20000
     蓝色二阶 40 40000
     蓝色三阶 80 80000
     紫色一阶 140 140000
     紫色二阶 220 220000
     紫色三阶 380 380000
     橙色一阶 560 560000
     橙色二阶 800 800000
     橙色三阶 1080 1080000
     金色一阶 1400 1400000

     紫色侠客传功进度与花费

     这里需要说明一下:紫色侠客分为A级紫色侠客和S级紫色侠客,其中S级紫色侠客分为S1和S2两个级别。S1级有丘处机李莫愁郭靖黄蓉朱子柳慈恩马钰。S2级有周伯通黄药师洪七公金轮国师欧阳锋一灯大师小龙女杨过。

     S2级紫色侠客传功进度和花费

     S2级紫色侠客 传功进度 耗费银两
     紫色一阶 1000 1000000
     紫色二阶 2000 2000000
     紫色三阶 3000 3000000
     橙色一阶 4000 4000000
     橙色二阶 6000 6000000
     橙色三阶 8000 8000000
     金色一阶 10000 10000000
     金色二阶 13000 13000000
     金色三阶 16000 16000000
     粉色一阶 19000 19000000
     粉色二阶 23000 23000000
     粉色三阶 27000 27000000
     红色一阶 31000 31000000
     红色二阶 36000 36000000
     红色三阶 40000 40000000

     S1级紫色侠客传功进度和花费

     S1级紫色侠客 传功进度 耗费银两
     紫色一阶 600 600000
     紫色二阶 1200 1200000
     紫色三阶 1800 1800000
     橙色一阶 2400 2400000
     橙色二阶 3600 3600000
     橙色三阶 4800 4800000
     金色一阶 6000 6000000
     金色二阶 7800 7800000
     金色三阶 9600 9600000
     粉色一阶 11400 11400000
     粉色二阶 13800 13800000
     粉色三阶 16200 16200000
     红色一阶 18600 18600000
     红色二阶 21600 21600000
     红色三阶 24000 24000000

     A级紫色侠客传功进度和花费

     普通紫色侠客 传功进度 耗费银两
     紫色一阶 400 400000
     紫色二阶 800 800000
     紫色三阶 1200 1200000
     橙色一阶 1600 1600000
     橙色二阶 2400 2400000
     橙色三阶 3200 3200000
     金色一阶 4000 4000000
     金色二阶 5200 5200000
     金色三阶 6400 6400000
     粉色一阶 7600 7600000
     粉色二阶 9200 9200000
     粉色三阶 10800 10800000
     红色一阶 12400 12400000
     红色二阶 14400 14400000
     红色三阶 16000 16000000

     分析:由上表中可以看出,侠客传功进度与耗费银两的关系,每提高1进度,需要耗费1000银两。我们可以看到侠客传功星级从白色升到绿色一星需要进度50点,即需要50000银两,提升的属性3点。所以在侠客传功玩法上,玩家们更需要的是耐心,通过日积月累,慢慢的积累金钱与侠客培养自己的主力侠客。

     本尊传功

     本尊传功是玩家把人物自身的经验值传到侠客身上,来提高侠客的属性。如果玩家还没满级,用"本尊传功"会拖慢人物升级速度。

     7.jpg

     下面我们一起来看看每个星级所需要的经验:

     • 绿色一星: 550000
     • 绿色二星: 660000
     • 绿色三星: 770000
     • 绿色四星: 880000
     • 绿色五星: 990000
     • 绿色六星: 1100000
     • 蓝色一星: 1320000
     • 蓝色二星: 1540000
     • 蓝色三星: 1760000
     • 蓝色四星: 1980000
     • 蓝色五星: 2200000
     • 蓝色六星: 2420000
     • 紫色一星: 2860000
     • 紫色二星: 3300000
     • 紫色三星: 3740000
     • 紫色四星: 4180000
     • 紫色五星: 4620000
     • 紫色六星: 5060000
     • 橙色一星: 5830000
     • 橙色二星: 6820000
     • 橙色三星: 8030000
     • 橙色四星: 9460000
     • 橙色五星:11110000
     • 橙色六星:12980000
     • 金色一星:15180000
     • 金色二星:17710000
     • 金色三星:20570000
     • 金色四星:23760000
     • 金色五星:27280000
     • 金色六星:31130000

     侠客修行

      

     侠客修行境界

     侠客修行境界可分为五类,修行伊始、易筋锻骨、气运周天、元摄五宗、臻至化境。

     各境界需要的境界值和效果如下。

     侠客修行境界 需要境界值 效果
     修行伊始 0
     易筋锻骨 10 提升2%全属性
     气运周天 70 提升3%全属性
     元摄五宗 210 提升5%全属性
     臻至化境 430 提升10%全属性

     侠客品质及可修行阶段

     侠客品质影响可进行修行阶段,侠客品质从蓝、紫、橙、金、粉、红详细分类,可进行修行的数据如下。

     侠客品质 可进行修行
     蓝(初始品质)
     元脉,督脉一阶,督脉二阶,督脉三阶,任脉一阶,任脉二阶,任脉三阶
     督脉四阶,任脉四阶
     督脉五阶,督脉终阶,任脉五阶,任脉终阶
     侠客品质 可进行修行
     紫(初始品质)
     元脉,督脉一阶,任脉一阶
     督脉二阶,督脉三阶,任脉二阶,任脉三阶
     督脉四阶,任脉四阶
     督脉五阶,督脉终阶,任脉五阶,任脉终阶

     修行点位消耗本体侠客数量

     修行点位分为元脉和督脉一阶——五阶,各修行点位消耗本体侠客数量如下。

     修行点位 消耗本体侠客数量
     元脉 1
     督脉一阶 1
     督脉二阶 2
     督脉三阶 3
     督脉四阶 4
     督脉五阶 5
     督脉终阶 6
     任脉一阶 1
     任脉二阶 2
     任脉三阶 3
     任脉四阶 4
     任脉五阶 5
     任脉终阶 6

      

     更多内容

     “侠客系统”招募、协战、成长全攻略

     《神雕侠侣》侠客使用技巧和搭配指南

      

     网站数据只供参考,最终结果以游戏为准

     806ba28393bcd4d2c9401e1372955c6f
     亚博体彩官网登录 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>